SprayD Plus/ Kullanıma Hazır Alkol Bazlı Tıbbi Cihaz Yüzey Dezenfektanı

İçerik: Aktif Madde: % 65 Propan-2-ol, % 12,5 Etil Alkol, % 0,015
Didesil Dimetil Amonyum Klorit %80, % 0,1 Klorhekzidin
Glukonat %20.

Yardımcı Maddeler: Deiyonize Su, Tetrasodium EDTA.
Özellikleri: Tıp ve ilaç sektöründe kullanılan inkübatörlerin
yüzeylerini dezenfekte etmek için uygulanan konsantre likit sıvı.
Kullanım sonrası leke bırakmaz. Epoksi, PVC, seramik ve hemen hemen tüm yüzey
türlerinde (paslanmaz çelik, cam, plastik vb) zararsızdır. Herhangi
bir malzeme ile çok yüksek uyumluluğa sahiptir.

Mikrobiyolojik Etki: Gram pozitif ve negatif bakteriler, Metisilin dirençli bakteriler, Kamfilobakteri ve Mycobacterium terrae ve Mycobacterium avium’ u içeren bakterisidal etkiye sahiptir. Ayrıca fungisit (maya ve küfler dahil) ve virusidal (HBV, HCV, HIV, Polio, Papova, Adeno, Rota, Parvo virusları) etkisi vardır.

Kullanımı: Hijyenin alkol esaslı formülü ile önemli olduğu yerlere
tıbbi cihaz ekipmanı spreyini hızlı dezenfekte etmek için kullanılır.
Malzemeyi sürtünerek gereken dezenfeksiyon ve temizliğin gerekli
olduğu alana doğrudan silerek uygulanır. Kurumaya gerek yok.
Ürünün etkisi minimum 30 saniye sonra gerçekleşecektir.

DETAYLAR

Ürün AdıMarkaHacim
Tıbbi Alet ve Endoskop Temizleyici / DezenfektanMediseptica1 Litre
Tıbbi Alet ve Endoskop Temizleyici / Dezenfektan Mediseptica5 Litre