Disinfectant D20 / Konsantre Dezenfektan & Temizleyici

İçerik: Aktif İçerik: %16 Glutaraldehit.
Yardımcı Maddeler: Deionize Su, Nonyonik Yüzey Aktif, Anti-Korozif
Madde.

Özellikler: D-20 konsantre solüsyon tüm cerrahi ve tıbbi aletlerin
dezenfeksiyonu ile ısıya dayanıksız anestezi aksesuarları,
bükülebilen ya da bükülemeyen tüm endoskopik malzemelerin
dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda, Ultrasonik banyoların
ve MIC aletlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu içinde uygundur.
Mikrobiyolojik Etki: D20, Gram Pozitif ve Negatif Bakteri, Mayalar,
Mantarlar, TBC (Tuberclosis Bakteriler, Terrae dahil) ve her çeºit virüse
karºı (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polio, Rota)
(Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhi, Bacillus Cereus,
Pseudomonas Aeruginosa, Aspergillus Nijer, Candida Albicans,
Escherichia Coli, vb.) etkilidir.

Tıbbi aletlerin Dezenfeksiyonu:

1-Kapalı ve temiz bir kabın içerisine, aletlerin tamamı solüsyon
içerisinde kalacak ºekilde içme suyu ile doldurulur.

2- Kaba konulan her 1 litre su için 150 cc D20 eklenir.

3-Dezenfekte edilecek malzeme, sulandırılmıº konsantre içerisinde bir
süre bekletilir.

4-Dezenfeksiyon işlemini takiben, aseptik alet yada materyal solüsyon
içerisinden çıkarılır ve distile su ile durulanır.
5-Gerekiyorsa steril bir kompres veya havlu ile kurulanır.
Yüzeylerin Dezenfeksiyonu:
Yerler, hasta yatakları, ameliyat masaları dahil tüm yüzeylerin
dezenfeksiyonu için uygundur. Kaba konan her 5 litre su için 150 cc
D20 eklenir. ıslak silme veya hastanelerde kullanılan yer silme
makineleri kullanılarak yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanır.

DETAYLAR

Ürün AdıMarkaHacim
% 2 Gluteraldehitli Kullanıma Hazır Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı (Renksiz)Mediiseptica1 litre
% 2 Gluteraldehitli Kullanıma Hazır Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı (Renksiz)Mediseptica5 litre