Disinfectant D20 Plus / Konsantre Dezenfektan

İçerik: Aktif Madde : % 11 Didecyl dimethyl ammonium chloride %
80, % 12 Glutaraldehyde % 50. Yardımcı Maddeler: Deionize Su,
Tetrasodium EDTA, Antikorozif Madde.

Özellikler: Endoskopların (Fexible & rigid) ve aksesuarların,
ekipmanlara suya göre sulandıktan sonra dezenfekte edilmesi için
kullanılır. Dezenfekte etme D20 Plus konsantre çözelti, cerrahi ve
tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu için kullanılır. Metal, porselen, kauçuk,
plastik, cam ve benzeri tıbbi cihazların dezenfeksiyonunda kullanılır. Buna ek olarak,
ultrasonik banyoların ve MIC araçlarının temizlenmesi ve
dezenfeksiyonu için de uygundur.

Mikrobiyolojik Etki: D20 Plus, Gram Pozitif ve Negatif Bakterilerin,
Mayalar, Mantarlar, TBC (Tuberclosis Bakteriler, Terrae dahil), Sporlar ve
her çeºit virus (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polio, Rota, SV40,
Papova, Parvo, Simia) (Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhi, Bacillus
Cerus, Pseudomonas Aeruginosa, Aspergillus Nijer, Candida Albicans,
Escherichia Coli, vb).

Kullanımı: Endoskopi ve Araçlar / Ekipmanlar için: İstenilen toplam
miktarın% 1’i suda seyreltilir. Ürünün etkisi minimum 5 dakika sonra
gerçekleºecektir. Daldırma yöntemiyle endoskop ve tıbbi cihazların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Bu çözelti en az 14 gün
kullanılabilmektedir (kontaminasyona göre).

DETAYLAR

Ürün AdıMarkaHacim
% 16 Gluteraldehitli Konsatre Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı (Renksiz)Mediseptica1 litre
% 16 Gluteraldehitli Konsatre Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı (Renksiz)Mediseptica5 litre