Sürdürülebilir Çevre İçin Sıfır Atık Yönetim Sistemi’mizi Kurduk!

Tüm insanlık olarak biliyoruz ki doğal kaynaklarımız ne yazık ki sonsuz değil. Dünya nüfusu her geçen gün artarken tüketim de buna paralel olarak kaçınılmaz bir şekilde artıyor. Üzerindeki yoğun baskıyla artan ihtiyaçlarımıza yetişmekte güçlük çeken dünyamızın da ister istemez dengesi bozuluyor. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı daha da önem kazanıyor. Bu sebeptendir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık bilinci gelişmekte ve bu bilinçle birlikte sıfır atık yönetim uygulamaları yaygınlaşmaktadır. En temel anlamı ile sıfır atık ise ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin sorumlu bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, yeniden kullanılması ve geri kazanılması yoluyla çevrenin korunmasına destek olmak, doğal varlıkların korunmasını sağlamak, doğa dostu tüketim alışkanlıklarını benimsemek, atık yönetimi konularında farkındalığı geliştirmektir.

 

Sürdürülebilir bir çevre için Turkuaz Sağlık A.Ş. olarak israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesini benimseyerek kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile T.C. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgemizi aldık. Çevresel riskleri el birliği ile azaltarak, doğal kaynaklarımızı kurumlar ve tüketiciler olarak verimli kullanarak daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılabiliriz!

 

BİZE YAZIN

Bize Ulaşın

Turkuaz Sağlık | Medikal Ürünler