İK
İş Başvuru Formu

İK

Turkuaz Sağlık’ın bu kadar kısa sürede birçok başarıya ulaşmasını sağlayan çalışanlarımızın kalitesi ve başarısıdır. Turkuaz Sağlık çalışanları, yenilikçi, trendleri ve teknolojiyi takip eden, enerjik, ekip ruhuna sahip, aile olma bilincindedir.

Turkuaz Sağlık müşterinin isteğini bilen, hizmet bilinci yüksek, kendini geliştiren, çalıştığı kurumun vizyonuyla kendi vizyonunu birleştiren, her yaptığı çalışmayla katma değer üreten, doğaya, çevreye ve insana saygılı kişilerden oluşan bir ailedir.

Gerekli eğitimleri almalarını sağlayıp, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiğinde, kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranışlar sergilediğinde etkin bir ödüllendirme sistemi ile destekleriz. Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutarız. Gelişim ve kariyer haritalarını birlikte çizerek çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluruz.

Çalışan Memnuniyeti, Performans Yönetimi, Kalite Çemberleri, Kendini Yöneten Takımlar, Sürekli İyileştirme, Verimlilik Yarışması, Maliyet İyileştirme Sistemi ve Yalın 6 Sigma; çalışanların katılımını sağlayan temel İnsan kaynakları uygulamaları arasında yer almaktadır

 • İK Politikaları

  Açık Kapı politikasıyla tüm şirket içinde açık iletişim, eşitlikçi ve şeffaf yaklaşımı sürdürmek,

  Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanları süreçlerin içine dahil edip aile bilinci oluşturmak,

  Müşteri odaklı yaklaşımı esas alıp, kişiye özgü katma değer üreten çalışan olmasını sağlamak,

  Kalite ve İSG Politikasına uygun Uluslararası standartlara duyarlı yaklaşım sergilemek,

  Eğitimi, gelişimi, bilgi ve becerileri geliştirmeyi şirket kültürü yapıp en alttan en üst pozisyona kadar eğitimler, çalıştaylar tasarlayıp uygulamak ve değerlendirmek,

  Yenilikleri, trendleri takip edip şirket içi adaptasyonunu sağlayıp İK inovasyonu konusunda öncülük etmek,

  Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını şirketin her kademesinde sürdürmek,

  Açık pozisyonlarda öncelikle şirket içi değerlere odaklanıp yeni liderler ortaya çıkarmak,

  Şirket içi yükselmeyi sağlayıp kendi yöneticisini yetiştiren Turkuaz Sağlık Okulu olmak,

  Değişime, gelişime, yeniliklere hızlı adapte olabilecek sürekli öğrenen, geliştiren, yenilikler yapan sistemler tasarlamak, uygulamak

  Turkuaz Sağlığın ve çalışanların vizyonuna ve yeteneklerine göre eğitimler vererek, kariyer planı çizmek

  Çalışanların sağlığı, güvenliği, huzurunu ön planda tutup çalışanı ön planda tutan çözümcü yaklaşımlar ile yaklaşmak,

  Sosyal Sorumluluk bilinci yüksek, Doğaya, çevreye insana saygılı çalışan profilini güçlendirmek.

 • İşe Alım

  Turkuaz Sağlık’de işe alım, organizasyonumuzun bugünkü ve gelecekteki insan kaynaklarına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından önemli süreçlerimizden birisidir.

  İşe alım sürecinde başvurular; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikler ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir.

  Mülakata çağrılan adaylar öncelikle ilgili bölüm ve fonksiyon yöneticileri tarafından yapılan teknik beceri ve mesleki bilgilerin ölçüldüğü I. Mülakata alınır. Bu Mülakatta uygun bulunan adaylar İnsan Kaynaklarına yönlendirilir. II. Mülakat İnsan Kaynakları yetkilisi tarafından yapılan Temel Yetkinlikler ve pozisyonuna göre çeşitli testlere, kişilik envanter testlerine, el beceri testlerine veya pozisyona uygun olarak yabancı dil testlerine tabi tutulurlar. Başarılı olan adaylar içinden en uygun aday seçilir. Uygun bulunan adaya ücret ve tüm sosyal haklarını içeren şirket teklifi sunulur.

 • Oryantasyon

  Her pozisyon için şekillendirilebilen esnek oryantasyon programı genel çerçevesiyle 1 Hafta ile 4 Hafta arasında değişen sürelerde uygulanabilmektedir. Bu süreçte; işe başlayan çalışanlar öncelikle Turkuaz Sağlık  hakkında bilgilendirilir.

  Bu bilgilendirmede öncelikle Vizyon, Misyon ve değerleri, departmanlar, faaliyet alanları gibi temel bilgilerinden bahsedilir. Daha sonra fabrika gezdirilir, ortak kullanım alanları tanıtılır, şirkette bulunan departmanlarla tanıştırılır.

  Oryantasyon programı kapsamında çalışanlara iç eğitmenler tarafından; Şirket Hakkında Bilgilendirme, Temel İSG, Yangın ve Yangın Güvenliği, Süreç Yönetimi, Bilgi Güvenliği gibi konularda eğitimler verilir.

  Oryantasyon programının etkinliği sonrasında; sınav, rapor, sunum gibi metotlarla ölçülür. Puanlamalar yapılarak değerlendirmeye alınır. Bu yöntem, kendimizi gözden geçirip iyileştirme kültürümüzün bir parçası olarak işe yeni başlayan çalışanların da bir dış göz olarak gözden geçirme ve iyileştirme sistemlerine katılımlarını kolaylaştırmaktadır. Çalışanlar daha sonra da çalışacağı departmanlara yönlendirilerek işbaşı eğitimleri almaları sağlanmaktadır.

 • Ücret Politikaları

  Ücret politikamız, faaliyet gösterdiğimiz sektörde rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını, departmanın performansını ve Turkuaz Sağlık’ın kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücret belirlenmesinde iş değeri ve unvanlar dikkate alınarak ücret bantları oluşturulmuştur. Ücret bandı yapısında hem işe hem de kişiye dayalı yetkinlik, performans, gelecek, aidiyet, gelişim ve piyasa koşulları dikkate alınır.

 • Kariyer Planlama ve Yükselme Olanakları

  Turkuaz Sağlık’ta herkese eşit ölçüde kariyer fırsatı sağlanarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenir.

  Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlar kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar. Böylece Turkuaz Sağlık, yöneticilerini kendi içinden yetiştirir.

  Turkuaz Sağlık’ta yükselme, dikey veya yatay olabilir. Bir üst göreve geçebilmek için, yeni görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Ancak, en önemli ölçüt performans düzeyi ve Turkuaz Sağlık kültürüne sahip olmaktır. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir.

 • Eğitim

  Turkuaz Sağlık genelinde uygulanmak üzere tasarlanan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı çalışanların, hem kendilerini hem de departmanlarını geliştirerek Turkuaz Sağlık içindeki katma değerlerini arttırmaktır.

 • Performans Değerlendirme

  Açık performans değerlendirmesi, KPI, departmana ve çalışana özel yetkinlik bazlı ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır.

  Personelin yönetsel beceri ve yetkinlikleri bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 360 derece değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında personelimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında bire bir geribildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır.

  KPI ve Departman bazlı ölçümlerle bölümün kalitesini, becerisini, verimliliğini, gelişim alanlarını, güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek ve bu doğrultuda gerekli katkıda bulunmak.

İş Başvuru Formu

BİZE YAZIN

Bize Ulaşın

Turkuaz Sağlık | Medikal Ürünler