Konisept Spray AF / Alkol Bazlı Dezenfektan

İçerik: Aktif Madde: %50 Ethanol, %10 Propan-2-ol, % 0,05
Didecyldimethylammoniumpropionat (DDDAP).
Yardımcı Maddeler: Deionize Su, Non-iyonik Yüzey Aktif, Çözücü,
Antikorozif Madde.

Özellikleri: Medikal ve tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı
dezenfeksiyon için kullanılan alkol bazlı üründür. Kullanıma
hazırdır. Aldehit ve fenol içermez. Etanol, propanol ve kuaterner
amonyum kombinasyonu bazlı olup kullanılan malzeme üzerinde
renk solması veya boyaması yapmaz. Hoº ve taze kokuludur.

KONISEPT SPRAY AF, hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her
yerde kullanılır; ameliyathane masa, lamba ve demirbaºları, taşıma araçları; acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar, diº hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aeretör başlıkları vb.

Mikrobiyolojik Etki: Virusid (HBV/HCV, HIV, Rota, Papova, SARS, Vaccinia, Polio, Adeno) Bakterisid Tbc. Dahil, Gram (-) Gram (+)Fungusid, Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, ProteusMirabilis, Enterococcus Hirae , Candida Albicans, Staphylococcus Aureus.

Kullanımı: 30 cm. mesafeden yüzey ve nesneleri tamamını
kaplayıncaya kadar püskürtünüz. Etki etmesi için etki süresince
bekleyiniz. Kuru ve temiz bir bez yardımıyla tek harekette uzaktan
yakına temizden kirliye doğru siliniz.

DETAYLAR