RFU Disinfectant D20 / Dezenfektan & Temizleyici

İçerik: Aktif Madde: % 2 Glutaraldehyde.
Yardımcı Maddeler: Deionize Su, Noniyonik Temizleyiciler, Antikorozif
Madde ve Boya.

Özellikler: Dezenfeksiyon Endoskopları (esnek ve sert) ve aksesuarlar
için kullanılır.  RFU Dezenfeksiyon D20
kullanıma hazır çözelti, cerrahi ve tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu için
kullanılır. Metal, porselen, kauçuk, plastik, cam ve benzeri tıbbi
cihazların dezenfeksiyonunda olduğu kadar ısıya dayanıklı anestezi
aksesuarları ve endoskopik ekipmanlarda kullanılır. Buna ek olarak,
ultrasonik banyoların ve MIC araçlarının temizlenmesi ve
dezenfeksiyonu için de uygundur.

Mikrobiyolojik Etki: RFU D20, Gram Pozitif ve Negatif Bakteri,
Mayalar, Mantarlar, TBC, Sporlar ve her çeºit virus (HBV, HIV, HCV,
BVDV, Vaccinia, Adeno, Polio, Rota, SV40, Papova, Parvo, Simia).

Kullanımı:
1. RFU Dezenfektan D20, aletlerin çözelti ile tamamen kaplanacağı
şekilde kapalı ve temiz bir kap içine yerleºtirilir.
2. Dezenfekte edilmesi planlanan ekipman bir süre RFU Dezenfektan
D20’ye batırılır.
3. Dezenfeksiyon sonrasında aseptik alet veya malzeme solüsyondan
alınır ve damıtılmıº su ile durulanır.
4. Gerekirse steril edilmis bir kompres veya havlu ile kurutulur. RFU
Dezenfektan D20 çözeltisi, maksimum 14 gün boyunca kullanılır. Bu
sürenin sonunda çözelti yenisiyle değiºtirilir.

DETAYLAR

Ürün AdıMarkaHacim
RFU Disinfectant D20 / Dezenfektan & Temizleyici Mediseptica1 litre
RFU Disinfectant D20 / Dezenfektan & TemizleyiciMediseptica5 litre